İKTİSAT kuruluşundan beri

 • Ülke yasalarına uymayı
 • Hiçbir zaman yasadışı bir ödeme içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak bulunmamayı
 • Doğruluk ve dürüstlüğün kişisel çıkarların üzerinde olduğunu
 • Kişisel çıkarların, şirket menfaatleri ve şirkete bağlılıkla çatıştığı durumlardan kaçınmayı
 • Görev sebebiyle çıkar sağlamama ve çıkar çatışmasına girmeme temel ilkesini
 • Hizmet sırasında edindiği resmi ya da gizli belgelerden haksız olarak faydalanmamayı ve faydalandırmamayı
 • Kamu görevlileri ve müşteriler ile ilişkilerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranmayı, hak ve ödevlerini bilmeyi

İyi bir çalışma ortamının;

 • Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı
 • Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına uygun davranmaya,
 • Çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermeye,
 • Şeffaflık ilkesine uygun
 • Güvenli, sağlıklı, üretimi teşvik edici
 • Personelin kendini geliştirmesine imkan veren
 • Mutlu Çalışan = Mutlu Müşteri ilkesini benimseyen
 • Ticari faaliyetleri esnasında çevreye zarar vermemeyi, zorunlu durumlarda en az zararın verilmesine gayret etmeyi,
 • Hizmet satışında kaliteden taviz vermemeyi,

Tüm çalışanlarıyla ilke edinmiştir.