MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

 • İthalat İşlemleri
 • İhracat İşlemleri
 • Eşyanın Gümrük Tarife Pozisyonu Tespiti
 • İthalat İşlemlerinde Vergi Hesaplaması
 • Serbest Bölge, Hariçte İşleme ve Dahilde İşleme ile ilgili Hizmetler
 • Geçici İthalat ve  ATA Karnesi İşlemleri
 • Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) başvuru ve takip işlemleri
 • TSE takip ile ilgili işlemler
 • İTKİB ile ilgili işlemler
 • Sağlık Bakanlığı ile ilgili İşlemler
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili İşlemler
 • Firmalara Özel Detaylı Raporlama Sunmak

Dış Ticaret Danışmanlığı Hizmetleri

 • Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı
 • İthalat ve İhracat Mevzuatınca Gerekli Olan Belgelerin Başvuru Danışmanlığı
 • Yatrım Mevzuatı Danışmanlığı
 • Serbest Bölgeler  Mevzuatı danışmanlığı
 • Dahilde ve Hariçte işleme Rejimi  danışmanlığı
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek Eşyalara İlişkin Mevzuat Danışmanlığı ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) İzin Başvurusu

Transit Ticaret İşlemleri

İktisat, transit ticaret işlemlerini de konusunda tecrübeli elemanları ile sonuçlandırmakta ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir gümrük idaresine gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlemi başka bir gümrük idaresinde yapılmak üzere sevk edilmesi işlemlerinin Gümrük Mevzuatına uygun olarak yapılması.

Dijital Arşiv

Tamamlanan işlemlere ait belgeler mevzuatın gereklerine uygun olarak dijital arşive aktarılmaktadır.

Teminat Mektubu ve Taahhüt Hizmetleri

Gümrüklere verilen dahilde işleme rejimi, yatırım teşvik belgesi, geçici kabul, antrepo, transit, taşıt üstü ve benzeri işlemler için taahhütler ve geçici veya global teminatların takibi, evrakları, iş akışına göre eksikliği veya yeterliliği, geri alınması işlemleri yapılmaktadır