YÖNETİM PRENSİPLERİMİZ

 • Faaliyetlerinde modern teknolojiyi kullanır.
 • Sürekli kendini inceler, değerlendirir, iyileştirir, yeniler ve kendisiyle rekabet eder.
 • Personelinin dürüst,  çalışkan ve yaratıcı olmasına özen gösterir.
 • Eğitime önem verir, personeli için  eğitim programları uygular.
 • Hiçbir kaynağı israf etmez, modern tasarruf ilkelerine uyar.
 • .İş ve toplum ahlakı kurallarına titizlikle uyar.

HİZMET PRENSİPLERİMİZ

 • Müşterisine değer verir, saygı duyar.
 • Verdiği hizmetin tam sorumluluğunu taşır.
 • Müşterisiyle devamlı, hızlı ve sağlıklı ilişki kurar.
 • Yeni müşteri kazanmak için, mevcut müşterilerinin mutluluğunu devam ettirmenin öncelik taşıdığını bilir.
 • Müşterilerinin "acil işlerine" öncelik verir.
 • Hizmette, kaliteden hiçbir şart altında taviz vermez.
 • Müşterilerinin saklı tutulması gereken bilgilerini kesinlikle gizli tutar.