Dünya ticaretinde Güvenlik ve Hız konuları şirketlerin maliyetlerini doğrudan etkileyen en önemli iki faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Rekabetin giderek artması ve sektöründeki hızlı gelişim; sürekli gelişime  ve öğrenme, yenilenen mevzuatı düzenli takip etme ve şirket çalışanlarının ve hizmet verdiği tüm kesimlerin bilgilerini güncellemeleriyle mümkündür.

İktisat Eğitim, bu misyonla 2012 yılından itibaren Eğitim konusunu önemseyerek gerek şirket personeline gerekse sektörel olarak hizmet verdiği firmalara dış ticaret, gümrük mevzuatı ve mevzuat uygulamaları dallarında eğitim programları düzenlemektedir.