otomotivOtomotİv

Otomotiv sektörü şirketleri (üreticiler, tedarikçiler ve distribütörler) hızla değişen ekonomik koşullara ve pazar dinamiklerine, ellerindeki rekabet avantajını kaybetmemek için çok hızlı bir şekilde cevap vermek zorundadır.

İktisat, çalışanları ve süreçleri ile müşterilerine:

 • Basit ve hızlı
 • Maliyet etkin
 • Doğruluk oranı yüksek
 • Güvenli çözümler sunmaktadır.

 

kimyaKİmya

Kimya sektörü en sıkı güvenlik ve çevre koşullarının uygulandığı ve takip edildiği bir sektördür. Bu ağır koşullar kimya sektörü tedarik zincirinin her halkasında ancak uzmanlık ile maliyetlere yansıtılmadan ele alınabilir. Ürünlerinizin iç ve dış pazarlara zamanında ulaşması, pazardaki sürdürülebilirliğinizi, ürün pazar payının korunmasını, Maliyetlerin kontrol altında tutulmasından, müşteri memnuniyetine kadar tüm unsurları etkiler.

İktisat, entegre hizmetleri ile kimya sektörü şirketlerini daha rekabetçi seviyelere taşır.


peraParekende ve Hızlı Tüketİm Malları

 • Tedarik Zinciri Analizi ve Tasarımı
 • Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Dağıtım Merkezi Yönetimi
 • Mağazalara Dağıtım


peraGıda

 • Tarım İl Müdürlüğü’nden kontrol belgeleri ile ürün güvenliği ve denetimi yönünden uygunluk belgeleri alınmaktadır.
 • Tarım İl Müdürlükleri’nde takip edilecek işlemlerle ilgili olarak sadece bu iş ile görevli uzman personel istihdam edilmektedir.


teksTekstİl

Tekstil deyince akla değişim, hız ve rekabet gelir. Başarılı olmak için ise teslim sürelerinin kısa, ürün ve üretim kalitesinin yüksek, tedarikçiler ve tedarik zinciri ile lojistik alt yapısının güvenilir, teslimatlar doğru ve eksiksiz olmalıdır

Tekstil sektöründe, hammaddeden ara mala, yardımcı aksesuardan mamul ürüne kadar her türlü tekstil ürününün dış ticaret işlemlerini mevzuata uygun ve en seri şekilde sonuçlandırılmak üzere organize olunmuştur.  İktisat, Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara özellikle maliyet analizi ile yol gösterici bir rol üstlenmektedir.İktisat ayrıca; GTİP tespiti, kayıt belgesi alımı, dahilde işleme izin belgesi alımı ve takibi (DİİB), dahilde işleme izni alımı ve takibi (Dİİ), hariçte işleme izni alımı ve takibi, gözetim belgesi alımı ve takip yapılmaktadır.


gazGaz ve Enerjİ

İktisat, Elektrik Enerjisi ithalat ve ihracatı yapan Firmalar için ilgili mevzuatlarına bağlı kalarak işlemlerini tamamlar, İthalat sürecinin takibini yapar.


ilacSağlık ve İlaç

 • Tarım İl Müdürlüğü’nden kontrol belgeleri ile ürün güvenliği ve denetimi yönünden uygunluk belgeleri alınmaktadır.
 • Sağlık Bakanlığı’ndan kontrol belgeleri ile hammadde vergi muafiyet onayları alınmaktadır.
 • Ayrıca İktisat Soyak İlaç Mümessil Ecza Deposu İşbirliği ile;

Ayrıca İktisat Soyak İlaç Mümessil Ecza Deposu İşbirliği ile; Depolama, İkincil Ambalajlama ve Lojistik Hizmetleri verilmektedir. Modern depolama araçlarıyla depolama operasyonlarının teknolojik altyapıyla takip edildiği çağdaş bir “Sağlık ürünleri depolama yönetimi” hizmeti sunmaktadır.


lojLojİstİk

Genç ve esnek kullanıma sahip, tamamı ısı değişimlerine karşı yalıtılmış kapalı kasa araçlarıyla dağıtım hizmeti vermektedir.


sanayiSanayİ ve Tİcaret

Piyasada ‘ileri teknoloji’ ürünlerin lojistiği konusunda çok önemli bir yere ve bilinirliğe sahiptir. Bu tip ürünlerin, mevzuatı daha karmaşık olup, daha hassas ve dikkatle ele alınması gerekmektedir.

İktisat müşterileri arasında:

 • Bilgisayar ve veri işleme
 • Bankacılık
 • Test ve ölçme
 • İletişim
 • Veri ve ses ağı ekipmanı
 • Üretim robotları
 • Yarı iletken üretim cihazları
 • İnşaat Sektörü
 • Görüntüleme
 • Ofis teknolojisi
 • Tıp cihazları bulunmaktadır.